Home>Faskit>Mini Pro Series>Fittings>Grease Fittings, Standard & Metric
<
>
M I N I P R O S E R I E S
Socket Set Screws
Socket Set Screws
Cup Point - Alloy Steel
Cup Point - Alloy Steel
SAE Fine Thread
12 Items 550 Pieces
12 Items 255 Pieces
Part # FK03200
Part # FK03205
6-32
6-32
8-32
8-32
10-24
10-24
10-32
10-32
10-32
1/4-28
1/4-28
1/4-28
x 3/16
x 3/8
x 3/16
x 3/8
x 1/4
x 1/2
x 1/4
x 3/8
x 1/2
x 1/4
x 3/8
x 1/2
100 pcs.
50 pcs.
100 pcs.
50 pcs.
50 pcs.
30 pcs.
25 pcs.
25 pcs.
25 pcs.
25 pcs.
25 pcs.
25 pcs.
10-32
10-32
1/4-20
1/4-20
5/16-18
5/16-18
5/16-24
5/16-24
5/16-24
3/8-24
3/8-24
3/8-24
x 1/4
x 1/2
x 1/4
x 1/2
x 3/8
x 1/2
x 1/4
x 3/8
x 1/2
x 3/8
x 1/2
x 3/4
50 pcs.
30 pcs.
25 pcs.
25 pcs.
20 pcs.
20 pcs.
20 pcs.
20 pcs.
20 pcs.
15 pcs.
15 pcs.
15 pcs.
Grease Fittings
Grease Fittings
Standard Sizes
Metric Sizes
6 Items 95 Pieces
12 Items 80 Pieces
Part # FK03500
Part # FK03600
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
x 1.00
x 1.00
x 1.00
x 1.25
x 1.25
x 1.25
Straight
45°
90°
Straight
45°
90°
1/4-28
1/4-28
1/4-28
1/8 NPT
1/8 NPT
1/8 NPT
10 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
10 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
Straight
45°
90°
Straight
45°
90°
10 mm
10 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
x 1.50
x 1.50
x 1.00
x 1.00
x 1.00
x 1.00
Straight
45°
Straight
45°
Straight
45°
20 pcs.
15 pcs.
15 pcs.
15 pcs.
15 pcs.
15 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
10 pcs.
5 pcs.
10 pcs.
5 pcs.
12